Disclaimer

Disclaimer Zund-app.com.

Zund-app, hierna te noemen zund-app.com, verleent u hierbij toegang tot zund-app.com (“de Website”) en publiceert hier ter informatie en vermaak teksten, afbeeldingen en andere materialen voor particuliere, niet-commerciële doeleinden.

Zund-app behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid.

Zund-app spant zich in om de inhoud van zund-app.com zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

De op zund-app.com aangeboden informatie wordt aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze informatie kan op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van zund-app.com.

In het bijzonder is alle informatie op zund-app.com onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.

Voor op de website zund-app.com opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan zund-app.com nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten.

Alle rechten van de door zund-app.com samengestelde teksten en informatie liggen bij zund-app.com.
Buitenlandse vertalingen in de Engelse, Franse, Griekse, Duitse en Spaanse taal van de Nederlandse hoofdtekst op zund-app.com zijn door zund-app.com in eigen beheer vervaardigd.
De bron informatie is algemeen te vinden en te raadplegen op het www. In die gevallen waar het noodzakelijk was, heb ik de schrijver genoemd onder het artikel.
Ook hier geldt dat alle informatie in deze genoemde talen op zund-app.com onder voorbehoud zijn van juistheid en type- en programmeerfouten.

Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze informatie is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van zund-app.com.

Overig.

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd zonder mededeling worden gewijzigd.