Ownership

  • Zund-app is een onafhankelijk en persoonlijk initiatief, niet gebonden aan een commerciële organisatie of stichting.
  • Ik bezit geen eigendom van de merknaam Zündapp of de aan Zündapp gelieerde merknamen of organisaties.
  • Alle in deze website gebruikte vertalingen zijn in eigen beheer samengesteld.
  • De samenstelling van de hoofdtekst van Zund-app en subteksten, behorend bij de modellen en typen zijn door mij samengesteld, op basis van de op internet alom aanwezige informatie.
  • Ik heb gebruik gemaakt van copyright vrije foto’s, mocht U toch onverhoopt bezwaar hebben tegen gebruik hiervan, dan zal ik deze onmiddellijk verwijderen.